Sek abi.lt

Lietuva

Nauji įstatymai nuo sausio pirmos, į kuriuos vertėtų atsižvelgti

Paskelbta

Data:

Iš knygos „Įstatymų leidyba“, Rimo Valeikio iliustracija

Nuo 2020 metų sausio 1 d. įsigalioja daug įstatymų ir jų pakeitimų. Pateikiame ir paaiškiname keletą iš jų:

Civilinio proceso kodekso ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimai. Kai bus nagrinėjamas klausimas teisme dėl leidimo išdavimo paimti vaiką iš atstovų pagal įstatymą, byloje privalės dalyvauti advokatas.

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai numato, kad bankų ir kitų kredito įstaigų pelnas, kuris viršija 2 milijonų eurų, bus papildomai apmokestinamas 5 procentais, nuo 15 iki 20 procentų. Jeigu turtas perkeliamas iš Lietuvos filialo į užsienio įmonę arba iš Lietuvos įmonės į filialą užsienyje bus prilyginamas pardavimui ir bus apmokestinamas 15 procentų pelno mokesčiu.

Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai draudžia prekiauti alkoholiniais gėrimais nestacionariuose statiniuose.

Akcizų įstatymo pakeitimai numato, kad didinamas akcizas gazoliui ir bešviniam benzinui. Standartinis akcizo tarifas bešviniam benzinui padidės iki 466 eurų už toną, gazoliui iki 372 eurų už toną.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai numato, kad neapmokestinamas pajamų dydis nuo 300 eurų padidėja iki 350 eurų.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai numato, kad Fizinių asmenų nekilnojamajam turtui neapmokestinamasis dydis sumažintas nuo 220 tūkstančių eurų iki 150 tūkstančių eurų. Suvienodintas minimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas gyventojams ir įmonėms, kuris padidės nuo 0,3 procento iki 0,5 procento.

Mediacijos įstatymo pakeitimai numato privalomąją mediaciją ginčo teisena nagrinėjamuose šeimos bylose. Asmuo gali kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kuri paskirs mediatorių nemokamai. Jeigu asmuo pats pasirinks mediatorių, privalės susimokėti.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai numato privalomą ikiteisminę instituciją dėl žalos atlyginimo. Pacientas dėl žalos atlyginimo turi teisę ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai pacientas sužinojo ar turėjo sužinoti, kad jo teisės pažeistos, kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Naujas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nustato, kad iki 2020 metų konkrečiai ūkinei veiklai vykdyti nustatytų apsaugos zonų ar sanitarinės apsaugos zonų nuo 2020 m. sausio 1 d. apskritai nebus.

Juridinių asmenų nemokumo įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus. Nemokia įmone bus laikoma tokia, kai ji nevykdys prievolių arba jos įsipareigojimai viršys viso turimo turto vertę. Restruktūrizavimo ir bankroto administratoriai vadinsis nemokumo administratoriais.

Mokesčių administravimo įstatymas numato, kad mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis trumpėja iki 3 metų. Mokesčiai gali būti perskaičiuoti už einamuosius ir 3 praėjusius kalendorinius metus.

Lietuva

Kaip balsavo partijos dėl Prezidento veto dėl rinkimų kartelės? 

Paskelbta

Data:

Autorius:

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova)

2020 m. sausio 14 d. Seime buvo balsuojama dėl pasiūlymo priimti visą Seimo rinkimų Prezidento Gitano Nausėdos grąžintą įstatymą dėl rinkimų kartelės.

Po balsavimo paaiškėjo, kad Seimas paliko galioti iki šiol esančias Seimo rinkimų įstatymo nuostatas dėl rinkimų kartelės.

Balsuojant už pasisakė 70, prieš – 51, susilaikė 2 Seimo nariai.

Pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu už įstatymą balsuoja daugiau kaip pusė Seimo narių (71 parlamentaras).

Primename, kad 2019 m. gruodžio mėnesį Seime buvo priimtos rinkimų įstatymo pataisos, kad partijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 3 proc. (šiuo metu – 5 proc.) rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Jungtinis kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 5 proc. (šiuo metu – 7 proc.) rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Seimo rinkimų pataisas vetavo. Jis nurodė, kad „nepagrįsta būtų teigti, kad platesniu politinių jėgų atstovavimu Seime, kurio siekiama Įstatymu mažinant Seimo rinkimų slenksčius dviem procentiniais punktais, pagal kokybinius kriterijus bus pasiektas geresnis arba išlaikytas toks pats rezultatas, koks yra šiuo metu, tai yra užtikrintas Seimo nesusiskaldymas į smulkias frakcijas (grupes) ir stabilumas, sudarantys prielaidas užtikrinti inter alia Vyriausybės, kurios veikla pagal Konstituciją grindžiama Seimo pasitikėjimu, stabilumą. Kaip minėta, tai yra konstitucinė vertybė, kuri turi būti ginama.“

Valdančiųjų „valstiečių“ narys Dainius Kepenis, teigė, jog „Europoje tos valstybės, kurios turi mažiau trijų procentų, visos yra gerovės valstybių priekyje“.

Prieš įstatymo pakeitimus balsavo dauguma „socialdemokratų“, „liberalų“ ir „konservatorių“. Rinkimų kartelės nuleidimui nepritarė ir iš „valstiečių“ pasitraukęs Vytautas Bakas. Taip pat apie prisijungimą prie Darbo Partijos pranešęs Seimo narys Mindaugas Puidokas. 

Lenkijoje rinkimų kartelė taip pat 5% rinkėjų palaikymo (išskyrus tautines mažumas), Vokietijoje – 5% arba pergalė trijose apygardose, Norvegijoje – 4%, Italijoje nustatytas 3% barjeras, Ispanijoje – 3% parlamentui, o Senatui kartelė nenustatyta, Danijoje – 2%, Olandijoje yra nustatytas 0.667% barjeras (tiek kiek balsų reikia išrinkti vienam parlamentarui). 

Pracūzijoje, JK, Suomijoje, Maltoje, Liuksemburge ir Portugalijoje apskritai nenustatyta jokia kartelė

Skaityti toliau

Lietuva

Gėjams laimėjus bylą prieš Lietuvą – Lietuva turės sumokėti 15,000 eurų

Paskelbta

Data:

Autorius:

Istorija prasidėjo tada, kai Pijus Beizaras socialiniame tinkle „Facebook“ viešai paskelbė nuotrauką, kurioje jis bučiuojasi su Mangirdu Levicku. Beizaro „Facebook“ puslapyje žmonės po nuotraukos paskelbimo pradėjo rašyti neigiamus komentarus.

Lietuvoje valdžios institucijos atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

Lietuvos teismai pritardami atsisakymui pradėti ikiteisminį tyrimą gana aiškiai išreiškė nepritarimą tokiam viešam pareiškėjų seksualinės orientacijos demonstravimui teigdami, kad homoseksualumo priėmimas visuomenėje nesuderinamas su „tradicinės šeimos vertybėmis“. Taigi dėl valdžios institucijų diskriminacinio požiūrio pareiškėjams nebuvo suteikta pagal baudžiamąją teisę garantuojama apsauga nuo atvirų raginimų kėsintis į pareiškėjų fizinį ir psichinį vientisumą.

Pareiškėjai Pijus Beizaras ir Mangirdas Levickas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl to, kad jie buvo diskriminuojami dėl savo seksualinės orientacijos valdžios institucijoms atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą.

Europos Žmogaus Teisių Teismas 2020 m. sausio 14 d. nusprendė, kad Lietuva dviem gėjams turi sumokėti po 5 000 eurų neturtinei žalai atlyginti ir 5 000 eurų patirtoms teisinėms išlaidoms atlyginti.

Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbtame sprendime konstatavo, kad Lietuva pažeidė Konvencijos 14 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir 13 straipsnį (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę).

Strasbūro teismas nusprendė, kad pareiškėjams buvo nesuteikta veiksminga vidaus teisinė gynyba Lietuvoje.

EŽTT padarė išvadą, kad pareiškėjai buvo diskriminuojami dėl jų seksualinės orientacijos.

Skaityti toliau

Lietuva

Seime Albinui Kentrai įteikta 2019 m. Laisvės premija

Paskelbta

Data:

Autorius:

Sausio 13 d. Kovo 11-osios Akto salėje įvyko iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija.

Iškilmingame minėjime Laisvės kovų dalyviui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai buvo įteikta 2019 m. Laisvės premijaŠiuo apdovanojimu siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Iki šiol Laisvės premija buvo įteikta 7 kartus: Sergejui Kovaliovui 2011 metais, Antanui Terleckui 2012 metais, Sigitui Tamkevičiui 2013 metais, Lenkijos disidentui Adam Michnik 2014 metais, Valdui Adamkui ir Vytautui Landsbergiui 2016 metais, sesei Nijolei Sadūnaitei 2017 metais ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanams 2018 metais. 

Skaityti toliau

Naujausi komentarai

Skaitomiausios naujienos

Draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti ar publikuoti portalo "abi.lt" skelbiamą informaciją be raštiško "abi.lt“ sutikimo, kurį galima gauti el. paštu - info@abizinios.com. © Copyright 2019 abi.lt. All rights reserved.

>